Chính sách bảo hành

GolfCity cung cấp chính sách bán hàng đối với sản phẩm của showroom như sau

Đối với gậy golf mới

Bảo hành trong thời gian 12 tháng theo quy định của hãng. + Bảo dưỡng định kỳ 6 tháng kể từ ngày mua hàng.

Giầy golf (có chức năng chấm thấm nước)

  • Bảo hành chống thấm nước trong vòng 6 tháng kể từ ngày mua hàng.

Túi golf

  • Bảo dưỡng, làm sạch và làm mới túi golf miễn phí trong thời gian 1 năm.

Các sản phẩm khác

  • Điều kiện bảo hành được ghi trên sản phẩm theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

Điều kiện bảo hành:

  • Các sản phẩm còn thời gian bảo hành.